Kosmetologia estetyczna

Celem szkolenia jest nabycie nowego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu z pielęgnacji stóp z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno- higienicznych oraz bezpieczeństwa pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się przy udziale modelek.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestnika sposobów pielęgnacji i upiększania stóp, zdobycie umiejętności zastosowania odpowiednich technik aplikacji preparatów w celu pielęgnacji stóp i pedicure hybrydowego oraz umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu z zachowaniem zasad higieny.

Efekty 

- poznanie nowych zabiegów z zakresu pielęgnacji i upiększania stóp
- nabycie umiejętności wykonywania zabiegów z pielęgnacji i upiększania stóp z zachowaniem zasad Bhp oraz przeprowadzania profesjonalnego wywiadu z Klientem
- możliwość wdrożenia nowej oferty do salonu/ gabinetu z zabiegu pielęgnacji i upiększania stóp
- możliwość zwiększenia obrotów ze sprzedaży nowych usług w ofercie salonu i pozytywna zmiana wizerunkowa gabinetu

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program kształcenia. 
Czas trwania kursu jeden dzień. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Absolwent kursu otrzymuje certyfikat uprawniajacy do wykonywania zabiegu pedicure hybrydowego oraz skrypt edukacyjny.

Program nauczania:

1. Procedury z zakresu higieny w gabinetach stylizacji paznokci
2. Metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi pracy
3. Anatomia i fizjologia paznokcia
4. Technika wykonania pedicure hybrydowego
- przygotowanie płytki paznokciowej
- technika aplikacji bazy
- technika aplikacji lakieru hybrydowego
- technika aplikacji ostatniej warstwy nabłyszczającej

Cena kursu: 600 złotych.
Czytaj dalej...
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 dzień, obejmuje zajęcia praktyczne. Kształcenie zakończone jest egzaminem. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz skrypt edukacyjny

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z dziedziny podologii, polegających na usuwaniu w obrębie stóp brodawek za pomocą elektrokoagulacji i plazmy z wykorzystaniem odpowiedniej techniki zabiegowej. W toku uczenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

Efekty efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do świadczenia usług usuwania w obrębie stóp brodawek za pomocą elektrokoagulacji i plazmy z wykorzystaniem odpowiedniej techniki zabiegowej. Będzie również znał zasady BHP pracy w salonie podologicznym. Uczestnik nabycie umiejętności usuwaniu w obrębie stóp brodawek za pomocą elektrokoagulacji i plazmy z wykorzystaniem odpowiedniej techniki zabiegowej, będzie potrafił wykonywać specjalistyczny zabieg podologiczny.

W ramach kompetencji społecznych osoba szkoląca się potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny w kierunku schorzeń stóp, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

W programie

Organizacja pracy

Architektura narzędzi,

Rodzaje brodawek

Zapoznanie z aparaturą wywołującą koagulację

Zapaznanie z aparaturą generującą technologię plazmową

Przyczyn powstawania brodawek

Sposoby pielęgnacji, aby uchronić klientów przed zakażeniem się brodawkami

Dobór odpowiednich parametrów do usuwania brodawek

Usuwanie brodawek za pomocą elektrokoagulacji i technologii plazmowej

Część praktyczna - samodzielna praca uczestnika na modelkach pod okiem szkoleniowca

Techniki usuwania brodawek za pomocą elektrokoagulacji

Techniki usuwania brodawek za pomocą technologii plazmowej

Zastosowanie opatrunków

Pielęgnacja pozabiegowa

Cena: 1000 PLN

Zaoszczędź czas i zapisz się na kurs ONLINE
Czytaj dalej...
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 dzień, obejmuje zajęcia praktyczne. Kształcenie zakończone jest egzaminem. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz skrypt edukacyjny

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z dziedziny podologii, polegających na usuwaniu w obrębie stóp hiperkeratoz, zrogowaciałego naskórka, niwelowania rozpadlin, a także usuwania odcisków lub modzeli, z zastosowaniem skalpela i dłuta podologicznego, z wykorzystaniem odpowiedniej techniki zabiegowej. W toku uczenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

Efekty efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do świadczenia usług z zastosowaniem dłuta i skalpela. Będzie również znał zasady BHP pracy w salonie podologicznym. Uczestnik nabycie umiejętności usuwania odcisków i modzeli za pomocą skalpela i dłuta, będzie potrafił wykonywać zabieg podologiczny.

W ramach kompetencji społecznych osoba szkoląca się potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

W programie

Organizacja pracy

Architektura narzędzi,

Deformacje oraz patologie stóp

Pielęgnacja pękających stóp

Przyczyn powstawania hiperkeratoz

Sposoby pielęgnacji, aby uchronić klientów przed nawracaniem zmian,

Dobór odpowiednich kosmetyki po wykonywanym zabiegu.

Usuwanie odcisków i modzeli za pomocą dłuta i skalpela

Część praktyczna - samodzielna praca uczestnika na modelkach pod okiem szkoleniowca

Techniki usuwania zmian hiperkeratotycznych,

Techniki usuwania modzeli i odcisków

Zastosowanie odciążeń

Pielęgnacja pozabiegowa

Cena: 900 PLN

Zaoszczędź czas i zapisz się na kurs ONLINE
Czytaj dalej...
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 dzień, obejmuje zajęcia praktyczne. Kształcenie zakończone jest egzaminem. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz skrypt edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie nowego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu badania podoskopem i doboru ortez na stopy z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno - higienicznych oraz bezpieczeństwa pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się przy udziale modelek. 
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestnika sposobu statycznego i dynamicznego badania stóp za pomocą podoskopu, zdobycie umiejętności zastosowania odpowiednich technik badania oraz umiejętność samodzielnego doboru oretez na stopy z zachowaniem zasad higieny. 

Efekty
  • poznanie nowych zabiegów z zakresu badania podoskopem i doboru ortez na stopy
  • nabycie umiejętności doboru ortez do stóp z zachowaniem zasad Bhp oraz przeprowadzania profesjonalnego wywiadu z Klientem
  • możliwość wdrożenia nowej oferty do salonu/ gabinetu z zabiegu pielęgnacji i upiększania, higieny i profilaktyki kończyn dolnych
  • możliwość zwiększenia obrotów ze sprzedaży nowych usług w ofercie salonu i pozytywna zmiana wizerunkowa gabinetu
Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Program nauczania:

Część teoretyczna obejmuje:

- budowę stopy,

- wady stóp i ich odzwierciedlenie na cały organizm człowieka,

- budowa podoskopu

- celowość zastosowania ortez.

Część praktyczna obejmuje badanie stóp podoskopem z uwzględnieniem zastosowania technik statycznych i dynamicznych oraz dobór ortez.

Czas trwania jeden dzień

Cena szkolenia 1000 PLN
Czytaj dalej...