Loading...

Elektrokoagulacja

Metoda elektrochirurgii, którą stosuje się w medycynie i kosmetologii. Wykorzystuje się podczas niej działanie prądu elektrycznego zmiennego o dużej częstotliwości. Polega na ścięciu (koagulacji) białka za pomocą łuku elektrycznego. Jest wykorzystywana przy leczeniu włókniaków, brodawek i innych zmian skórnych, Jest to zabieg bezinwazyjny i szybki, który pozwala na uniknięcie sączących się ran i zakładania szwów

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów elektrokoagulacji

Efekty usługi, efekty uczenia się/kształcenia

  • Wiedza a temat urządzeń do elektrokoagulacji stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej
  • Znajomość zasad bezpiecznego używania urządzeń do elektrokoagulacji
  • Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegów elektrokoagulacji
  • Umiejętność doboru procedur i techniki do zabiegów elektrokoagulacji

Program nauczania

  • Zastosowanie elektrokoagulacji w medycynie i kosmetologii.
  • Rodzaje elektrod
  • Przeciwwskazania do zabiegu
  • Postępowanie po zabiegu
  • Technika wykonania zabiegu elektrokoagulacji brodawek
  • Technika wykonania zabiegu elektrokoagulacji włókniaków

1 dzień – 750 pln

Udostępnij!