Loading...

Praca dłutem i skalpelem

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 dzień, obejmuje zajęcia praktyczne. Kształcenie zakończone jest egzaminem. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz skrypt edukacyjny

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów z dziedziny podologii, polegających na usuwaniu w obrębie stóp hiperkeratoz, zrogowaciałego naskórka, niwelowania rozpadlin, a także usuwania odcisków lub modzeli, z zastosowaniem skalpela i dłuta podologicznego, z wykorzystaniem odpowiedniej techniki zabiegowej. W toku uczenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

Efekty efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do świadczenia usług z zastosowaniem dłuta i skalpela. Będzie również znał zasady BHP pracy w salonie podologicznym. Uczestnik nabycie umiejętności usuwania odcisków i modzeli za pomocą skalpela i dłuta, będzie potrafił wykonywać zabieg podologiczny.

W ramach kompetencji społecznych osoba szkoląca się potrafi komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań, umie przeprowadzić wywiad podologiczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz opisać spodziewane efekty zabiegu.

W programie

Organizacja pracy

Architektura narzędzi,

Deformacje oraz patologie stóp

Pielęgnacja pękających stóp

Przyczyn powstawania hiperkeratoz

Sposoby pielęgnacji, aby uchronić klientów przed nawracaniem zmian,

Dobór odpowiednich kosmetyki po wykonywanym zabiegu.

Usuwanie odcisków i modzeli za pomocą dłuta i skalpela

Część praktyczna – samodzielna praca uczestnika na modelkach pod okiem szkoleniowca

Techniki usuwania zmian hiperkeratotycznych,

Techniki usuwania modzeli i odcisków

Zastosowanie odciążeń

Pielęgnacja pozabiegowa

Cena: 1200 PLN

Udostępnij!