Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

1.  Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, 

3. Podanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Strony Internetowej będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach -przedstawienia indywidualnej oferty

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Ostatnio zmienianypiątek, 30 listopad 2018 10:22