Szkoły dwuletnie

Szkoła masażu i estetyki ciała

Designed by Freepik Designed by Freepik Designed by Freepik

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania.
Nauka trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie Kształcenie zakończone jest egzaminem z przygotowania zawodowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom z tytułem zawodowym: technik masażysta.

 

w programie m.in.

 • masaż klasyczny
 • masaż segmentarny
 • drenaż limfatyczny
 • masaż izometryczny
 • masaż metodą Schantala;
 • masaż sportowy
 • masaż kosmetyczny
 • stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta;
 • obsługiwanie profesjonalnego sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.

Przedmioty nauczania:

 • anatomia z fizjologią
 • zdrowie publiczne
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • teoria masażu
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • pracownia masażu
 • podstawy psychologii
 • wychowanie fizyczne
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • praktyki zawodowe

Rekrutacja:

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku )
 • dokument tożsamości do wglądu
 • teczkę wiązaną i podpisaną

Absolwenci mogą pracować w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej),w niepublicznych zakładach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi), sanatoriach, hotelach SPA, gabinetach odnowy biologicznej i fizjoterapii, salonach kosmetycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 05 sierpień 2019 14:44