Podolog

Podologia WyróżnionyAkademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, dziennym. Kształcenie zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 323014

Podologia – dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem chorób, leczeniem stopy i stawu skokowo-goleniowego.Podologia obejmuje działania prewencyjne i lecznicze, dotyczy ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, zwłaszcza stóp.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów podologicznych.

Podolog jest specjalistą zajmującym się badaniem, diagnostyką i leczeniem dolegliwości kończyn dolnych. Rozpoznaje i eliminuje patologiczne zmiany oraz bada przyczynę ich powstawania. Prowadzi również działania prewencyjne i poradnictwo w zakresie pielęgnacji kończyn dolnych.

w programie m.in.:

 • Procedury z zakresu higieny w gabinetach podologicznych
 • Specyfika pracy podologa
 • Wyposażenie pomieszczenia w którym wykonywane są zabiegi podologiczne
 • Metody i środki oraz ogólne zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi do zabiegów z zakresu podologii
 • Zabiegi pielęgnacyjne stóp
 • Masaże stóp
 • Aromaterapia w pielęgnacji kończyn dolnych
 • Środki do pielęgnacji stóp
 • Pielęgnacja kończyn dolnych
 • Schorzenia kończyn dolnych
 • Zniekształcenia kończyn dolnych zależnych od zmian kostnych
 • Zniekształcenia kończyn dolnych zależnych od zmian w tkance miękkiej
 • Higiena i profilaktyka
 • Gimnastyka wpływająca na krążenie żylne kończyn dolnych
 • Zabieg podologiczny podstawowy
 • Zabiegi podologiczne podstawowe
 • Zabiegi podologiczne specjalistyczne
 • Zabiegi podologiczne premium
 • Zabiegi podologiczne  z wykorzystaniem mikrosilników podologicznych
 • Diagnoza chorób stóp i stawu skokowo-goleniowego
 • Działania prewencyjne dotyczy ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych
 • Leczenie defektów kończyn dolnych 
 • Leczenie schorzeń kończyn dolnych
 • Dobór ortez
 • Odciążenia
 • Korekcja nabytych wad stóp 
 • Profilaktyka i leczenie korekcyjne (rehabilitacja), 
 • Profilaktyka i leczenie zachowawcze chorób naczyniowych kończyn dolnych
 • Badanie podoskopowe
 • Klamry ortonyksyjne ( między innymi: klamra drutowa, klamra Onyclip (metalowo-plastikowa), klamra B/S Quick (z tworzywa), klamra B/S, klamra Podofix, klamra Combiped, klamra Goldstadt Spange, klamra Frasera). 
 • Pobieranie materiału w kierunku badań mykologicznych
 • Rekonstrukcja płytki paznokciowej w przebiegu grzybicy i onycholizy
 • Analiza i dobór preparatów w hiperkeratozach, rozpadlinach, stopie cukrzycowej
 • Wykonywanie odciążeń indywidualnych
 • Aplikowanie odciążeń indywidualnych
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp
Przedmioty nauczania:

FRK.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.05.2. Podstawy podologii
FRK.05.3. Wykonywanie zabiegów podologicznych
FRK.05.4. Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
FRK.05.5. Język obcy zawodowy
FRK.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
FRK.05.7. Organizacja ochrony zdrowia
FRK.05.8. Preparatyka podologiczna
FRK. 05.9 Anatomia i fizjologia

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:
FRK.05.1 Pracownia podologiczna
FRK.05.2 Pracownia pierwszej pomocy

Rekrutacja:

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej, dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto 24 1940 1076 3012 1722 0000 0000 tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata oraz kierunek

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • orzeczenie lekarskie 
Powyższą formę kształcenia reguluje załącznik nr 12 do Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych

 Egzamin Eksternistyczny w zawodzie Podolog

Od 1 września 2021r. w szkołach policealnych w tym w Akademii MSP, które uzyskały pozytywne opinie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Kuratorium Oświaty rozpoczęto kształcenie podologów. Zawód specjalista podolog w Akademii MSP jest realizowany od 2010 roku. W szkolnictwie branżowym, który jest realizowany w okresie dwóch lat ( 4 semestry) i aktualnie w szkolnictwie policealnym jest nowym zawodem. Wymagania jakie zostały określone dla kształcenia w tym zawodzie ujęte są w podstawie programowej dla danego typu szkoły.

Z uwagi na Swoje doświadczenie Akademia MSP realizuje kursy przygotowawcze do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie podolog. Jeżeli pracujesz w zawodzie i jesteś zainteresowany zdaniem egzaminu eksternistycznego w zawodzie podolog zapraszamy do kontaktu: mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przedmiotach i efektach kształcenia napisz do Nas, postaramy się Tobie odpowiedzieć.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej)
Podolog 323014

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Podolog.pdf

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_1914Podolog.pdf.pdf

Podejście do egzaminu Eksternistycznego w zawodzie podolog jest możliwe w sesji letniej w 2023
W Akademi MSP Ochrony Zdrowia i Urody, SekitaPilch Academy zgłoszenia przyjmujemy do grudnia 2022 
Aby podejść do egzaminu należy złożyć:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego - składa się wraz z deklaracją na niżej zamieszczonym druku
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/440/zalacznik_2_1.pdf

Deklaracja dla zdajacego egzamin eksternistyczny zawodowy
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/deklaracja_dorosly.pdf

Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego

Egzamin próbny w zawodzie podolog Akademia MSP organizuje w marcu 2023 
Jeżli chcesz podejść do egzaminu próbnego w zawodzie podolog napisz do Nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Ostatnio zmienianyśroda, 21 wrzesień 2022 11:49