Technik BHP

Technik BHP Wyróżniony

Technik BHP Designed by Freepik
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1,5 roku, czyli 3 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie. Kształcenie zakończone jest egzaminem zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

w programie m.in.:
 • sporządzanie okresowych analiz z uwzględnieniem warunków BHP
 • stwierdzanie występujących zagrożeń w zakładach pracy
 • przeprowadzanie kontroli w zakładzie pracy z uwzględnieniem przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • planowanie i przygotowywanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
 • opracowywanie planów modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP
 • doradztwo i opracowywanie wewnętrznych instrukcji, zarządzeń i regulaminów dotyczących BHP
 • doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej
 • doradzanie w doborze środków ochrony zbiorowej
 • badanie przyczyn wypadków w pracy
 • prowadzenie rejestru dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania określonych prac
 • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
 • współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników
 • współpracuje ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP
Przedmioty nauczania:
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Człowiek w procesie pracy
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
 • Pracownia kształtowania środowiska pracy
 • Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Rekrutacja:
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,
 • Przy zapisie poprosimy o:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • dokument tożsamości do wglądu
Ostatnio zmienianypiątek, 13 lipiec 2018 12:38
Więcej w tej kategorii: « Technik ortopeda