Technik masażysta

Technik masażysta Wyróżniony

Technik masażysta Designed by Freepik
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie. Kształcenie zakończone jest egzaminem zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta 

w programie m.in.:
 • wykonywanie masażu medycznego;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego
 • wykonywanie masażu profilaktycznego;
 • wykonywanie masażu relakasacyjnego;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne
 • elementy fizjoterapii
 • elementy odnowy biologicznej
Przedmioty nauczania: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
Rekrutacja:
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,
Przy zapisie poprosimy o:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na  kierunku: Technik masażysta ),
 • dokument tożsamości do wglądu