Technik ortopeda

Technik ortopeda Wyróżniony

Technik ortopeda Designed by Freepik
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania.
Nauka trwa 2 lata czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym. Kształcenie zakończone jest egzaminem zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik ortopeda

w programie m.in.:
 • ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego
 • projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego
 • realizowanie indywidualnego zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;
 • opracowanie środków pomocniczych zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • pobieranie miary;
 • dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych;
 • wykonywanie pozytywów gipsowych;
 • dobieranie i stosowanie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;
 • podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • podejmowanie współpracy w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.
Przedmioty nauczania: 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy  działalności zawodowej z elementami technik informatycznych
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Biomechanika ortopedyczna
 • Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
 • Materiałoznawstwo i technologia obróbki
 • Pracownia dorabiania środków pomocniczych
 • Pracownia wykonywania i dorabiania przedmiotów ortopedycznych
Rekrutacja:
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,
Przy zapisie poprosimy o:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na  kierunku: technik sterylizacji medycznej),
 • dokument tożsamości do wglądu

 

Więcej w tej kategorii: « Technik masażysta Technik BHP »