Szkoły roczne

Szkoły roczne

Szkoły roczne (10)

Trychologia i Trychologia Medyczna

Pierwsza w Polsce szkoła Trychlogii 

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania od 2006 roku. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę (9 zjazdów w dwóch semestrach). Kształcenie zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody na kierunku: Trychologia oraz tytuł specjalista trycholog.

Czytaj dalej...

PodologiaAkademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 2 lata, czyli 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym, dziennym. Kształcenie zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 323014

Podologia – dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem chorób, leczeniem stopy i stawu skokowo-goleniowego.Podologia obejmuje działania prewencyjne i lecznicze, dotyczy ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, zwłaszcza stóp.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów podologicznych.

Podolog jest specjalistą zajmującym się badaniem, diagnostyką i leczeniem dolegliwości kończyn dolnych. Rozpoznaje i eliminuje patologiczne zmiany oraz bada przyczynę ich powstawania. Prowadzi również działania prewencyjne i poradnictwo w zakresie pielęgnacji kończyn dolnych.

w programie m.in.:

Czytaj dalej...

Kosmetologia estetyczna

 

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę, co 4 - 5 tygodni (9 zjazdów). Kształcenie zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody na kierunku Kosmetologia Estetyczna

Tak pracujemy na zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=cikBNtivDdM 
https://sekitapilch.pl/msp-studio/

Czytaj dalej...

Podologia medyczna


Kierunek

PODOLOGIA MEDYCZNA

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Jako jedyna w Polsce opracowała i realizuje program nauczania dla kierunku podologia medyczna. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry i skierowana jest do osób legitymujących się tytułem podolog, specjalista podolog, licencjat/magister kosmetologii ze specjalizacją podologia, techników usług kosmetycznych po ukończeniu Akademii MSP.  Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę (8 zjazdów w skali roku). Kształcenie zakończone jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje: Wykonywanie zabiegów podologii medycznej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody na kierunku: Podologia Medyczna i tytuł specjalista d.s podologii medycznej

Tak pracujemy na zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=eU3XkenlXP0&t=1s

https://sekitapilch.pl/msp-studio/ 

w programie między innymi:

 • diagnoza podologiczna stóp
 • podstawowe zabiegi podologiczne
 • specjalistyczne zabiegi podologiczne
 • badanie stóp
 • biomechanika stóp
 • analiza diagnostyczna koślawość/szpotawość, płaskostopie, haluksy i inne
 • badanie skóry stóp
 • analiza schorzeń: odciski, modzele, brodawki, grzybica,
 • badanie paznokci
 • analiza defektów i schorzeń: onychogryfoza, leukonychia, chromonychia, pachyonychia, onychokryptoza, onychomikoza
 • profilaktyka stóp
 • wkładki profilaktyczne,
 • ortezy indywidualne
 • obuwie ortopedyczne
 • ortezy stabilizujące
 • ortezy ćwiczebne
 • ortezy totalne kończyny dolnej
 • edukacja podologiczna
 • ortonychia
 • aplikacja klamer drucianych, metalowych, stalowych
 • zaopatrywanie ran
 • protetyka płytki paznokciowej
 • skracanie i opracowanie paznokci zmienionych chorobowo, zdeformowanych
 • indywidualny dobór ortez, ze szczególnym uwzględnieniem oparcia stopy
 • wykonywanie indywidualnych ortez
 • przygotowanie i wykonywanie odciążeń
 • leczenie deformacji stóp
 • różnicowanie brodawek
 • usuwanie brodawek

Przedmioty nauczania:

 • Teoria ortonychii
 • Preparatyka w podologii medycznej
 • Metody i środki podologii medycznej
 • Technologie w podologii medycznej
 • Teoria podologii medycznej
 • Diagnostyka podologiczna i wzory dokumentów
 • Zagadnienia ortotyki i protetyki
 • Pracownia podologii medycznej
 • Pracownia diagnostyki
 • Pracownia ortonychii

Rekrutacja:

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły podologicznej, licencjata kosmetologii ze specjalizacją podologia, dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto 24 1940 1076 3012 1722 0000 0000 tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata oraz kierunek

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podologicznej, licencjata/magistra kosmetologii ze specjalizacją podologia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,

 Tak pracujemy na zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=eU3XkenlXP0
podolog medyczny, 
Czytaj dalej...

Wizaż i Kreowanie Wizerunku

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Opracowała ambitny i bardzo szeroki program nauczania w ramach rocznej Akademii Wizażu i Kreowania Wizerunku. Program, który stale jest aktualizowany o najnowsze trendy w światowym make-up, został opracowany na podstawie MEN oraz doświadczeń pedagogicznych dyrektora szkoły i wykładowców. 

Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę,  raz w miesiącu. Kształcenie zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz dyplom z tytułem zawodowym: wizażysta, specjalista d/s kreowania wizerunku.

Tak pracujemy na zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=AZggZ1OCyXs&t=38s
https://sekitapilch.pl/msp-studio/ 

Czytaj dalej...

Anti-AgingMedycyna Anti-Aging - kierunek dla lekarzy, pielęgniarek i specjalistów zabiegów estetycznych.  Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom z tytułem specjalisty zabiegów Anti-Aging 

Tak pracujemy na zajęciach https://www.youtube.com/watch?v=cikBNtivDdM&feature=emb_logo
https://sekitapilch.pl/msp-studio/ 

Czytaj dalej...

Odnowa Biologiczna Spa & Wellness

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę  raz w miesiącu.  Kształcenie obejmuje 9 zjazdów i zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii SPA & WELLNESS, oraz dyplom z tytułem zawodowym: specjalisty ds. odnowy biologicznej Spa & Wellness.

Czytaj dalej...

Masaż

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę, co 2 tygodnie lub raz w miesiącu. Kształcenie zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Masażu, oraz dyplom z tytułem zawodowym: specjalista masażysta.

Czytaj dalej...

Technik sterylizacji medycznej

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie. Kształcenie zakończone jest egzaminem zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej

w programie m.in.:

Czytaj dalej...

Dietetyka

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom z tytułem specjalisty. Usług d.s żywienia - specjalista dietetykw programie m.in.:

 • ocena stanu odżywienia
 • sposób żywienia
 • rozpoznanie niedożywienia
 • zapobieganie chorobom zależnym od procesu żywienia
 • ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • ocena wpływu chorob na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego, leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenie edukacji żywieniowej

Przedmioty nauczania:

 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego
 • Dietetyka kliniczna
 • BHP w dietetyce
 • Towaroznawstwo żywności
 • Mikrobiologia żywności
 • Zasady racjonalnego żywienia człowieka
 • Weelness Business- suplementy
 • Zdrowa żywność
 • Psychodietetyka
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia otyłości
 • Żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • Dietetyka kliniczna
 • Planowanie diety – zajęcia praktyczne
 • Jadłospisy indywidualne

Rekrutacja:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej, dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto 24 1940 1076 3012 1722 0000 0000 tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata oraz kierunek

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku: dietetyka),
 • dokument tożsamości do wglądu

Wpisowe 200zł

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS