Dietetyka

Dietetyka

Designed by Freepik Designed by Freepik Designed by Freepik

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom z tytułem specjalisty. Usług d.s żywienia - specjalista dietetykw programie m.in.:

 • ocena stanu odżywienia
 • sposób żywienia
 • rozpoznanie niedożywienia
 • zapobieganie chorobom zależnym od procesu żywienia
 • ocena wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • ocena wpływu chorob na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego, leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenie edukacji żywieniowej

Przedmioty nauczania:

 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego
 • Dietetyka kliniczna
 • BHP w dietetyce
 • Towaroznawstwo żywności
 • Mikrobiologia żywności
 • Zasady racjonalnego żywienia człowieka
 • Weelness Business- suplementy
 • Zdrowa żywność
 • Psychodietetyka
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia otyłości
 • Żywienie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych
 • Dietetyka kliniczna
 • Planowanie diety – zajęcia praktyczne
 • Jadłospisy indywidualne

Rekrutacja:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku: dietetyka),
 • dokument tożsamości do wglądu

Wpisowe 200zł

Ostatnio zmienianyśroda, 20 wrzesień 2017 18:55
Więcej w tej kategorii: « Dietetyka