Masaż

Masaż

Ręce fotografie designed by Chevanon - Freepik.com Ręce fotografie designed by Chevanon - Freepik.com Ręce fotografie designed by Chevanon - Freepik.com

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. 

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę, co 2 tygodnie lub raz w miesiącu. Kształcenie zakończone jest obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Masażu, oraz dyplom z tytułem zawodowym: specjalista masażysta.

Przedmioty nauczania: 

 • teoria masażu
 • kompetencje personalne i społeczne
 • anatomia i fizjologia
 • pracownia masażu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • podstawy dermatologii
 • podstawy fizykoterapii
 • kinezyterapia

w programie m. in.:

 • rys historyczny
 • etyka zawodu
 • techniki stosowane w masażu klasycznym
 • masaż klasyczny poszczególnych części ciała 
 • rodzaje sportowego masażu klasycznego 
 • masaż a przynoszenie ulgi w bólu
 • wybrane techniki terapeutyczne
 • zabiegi terapeutyczne wspomagające masaż
 • masaż a ciąża
 • masaż kalifornijski czekoladą
 • masaż rosyjski miodem
 • masaż meksykański kamieniami
 • masaż osób starszych
 • masowanie niemowląt 
 • masaż dłoni
 • masaż stóp
 • masaż relaksacyjny
 • masaż w leczeniu najczęściej występujących jednostek chorobowych

rekrutacja:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej, dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł na konto 24 1940 1076 3012 1722 0000 0000 tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata oraz kierunek

Przy zapisie poprosimy o:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku),
 • dokument tożsamości do wglądu

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 wrzesień 2019 20:35