Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej Wyróżniony

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody realizuje autorski program nauczania. Nauka trwa 1 rok, czyli 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie. Kształcenie zakończone jest egzaminem zawodowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody, oraz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej

w programie m.in.:

 • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na kosmetyki, surowce farmaceutyczne oraz sprzęt medyczny
 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, którego efektem jest wyrób ostateczny, bezpieczny w użyciu
 • znajomość rodzajów obłożeń, opakowań używanych do pakowania narzędzi do procesu sterylizacji oraz rodzajów środków dezynfekcyjnych
 • stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji,
 • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji
 • samodzielne planowanie i wykonywanie procesu dekontaminacji - wieloetapowego przygotowania
 • planowanie i przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • kompletowanie instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu dekontaminacji.
Przedmioty nauczania:
 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Język angielski zawodowy
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zajęcia praktyczne
Rekrutacja:
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ukończenie szkoły średniej,
Przy zapisie poprosimy o:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie ( od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku: technik sterylizacji medycznej),
Ostatnio zmienianypiątek, 13 lipiec 2018 12:59
Więcej w tej kategorii: « Anti-Aging